Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Skladiščenje

Materialno poslovanje FIFO
 

V TIC Materialno poslovanje spadajo vse poslovne funkcije, ki s svojim delovanjem vplivajo na stanje in gibanje materiala, blaga, proizvodov in storitev:
 • nabav,
 • prodaja,
 • veleprodaja,
 • maloprodaja,
 • servis,
 • proizvodnja,
 • skladiščenje,
1. Inventura

Inventurno poslovanje obsega:
Izpis popisnih listov            
 • za skladišče
 • za klasifikacijo
 • za lokacijo
2. Vnos in urejanje dokumenta inventurni popis
 • ročni vnos
 • popis s terminali (opcijsko)
3. Izpis viškov in manjkov iz dokumenta inventurni popis

4. Knjiženje viškov in manjkov

5. FIFO vodenje zalog

FIFO vodenje zalog je način vodenja zalog, pri katerem se najprej izdobavlja tisto kar je najdlje na zalogi. Zaloga se spremlja po prejemnih dokumentih. Ob FIFO vodenju zalog so omogočene tudi Materialne kartice, ki prikazujejo dejansko razknjiževanje prejemov z izdobavnimi dokumenti. Nabavna vrednost se razknjižuje po dejanskih nabavnih cenah.  

6. Spremljanje lokacij v skladišču po artiklih

Skupek programov in funkcionalnosti za razporejanje in evidentiranje artiklov po lokacijah v skladišču. Omogočena je 4 nivojna šifra lokacije. Podprt je sistem en artikel ena lokacija. Sistem samodejno predlaga lokacijo artikla v skladišču.  


7. Prevrednotenje zalog


Prevrednotenje zalog je skupek programov s katerim zaradi nekurantnosti artiklov na zalogi zmanjšujemo vrednost zalog. V ta sklop programov spadajo:
 • šifrant pogojev za prevrednotenje (kreiranje izbirnih pogojev prevrednotenja)
 • prevrednotenje zalog (določanje novih nabavnih cen artiklov)
 • dokument Prevrednotenje zalog
 • izpisi prevrednotenja zalog

2012

december

15.12.2012

 • Dodan datum in ura knjiženja dokumenta,
 • Samodejno dodajanje PE uporabnika v filter.

2011

15.12.2011

 • Opozorilo o tem da je dokument že bil tiskan (kateri izpis, kdo in kdaj)
 • Iskanje na poziciji po dobaviteljevi šifri
 • Dvig materialne in materialno-finančne kartice iz pozicije dokumenta
 • Pri prevzemni kalkulaciji možnost prednastavljenih podatkov za Intrastat.

10.12.2011

Filter za iskanje po dokumentih – dokument tiskan DA/NE

 • Prijava iskalnika v meni z že prednastavljenimi parametri (npr. dokument prvič knjižen, ni ciljnega dokumenta,…),
 • Prikaz prejemnika v gridu pri listanju dokumentov,
 • V modulu Iskalnik dokumentov s knjiženjem v GK je dodano polje 'Prenos v GK', ki ga vklopimo s parametrom v XML-u modula. Deluje tako, da z njim brskamo po dokumentih ki so ali bi morali biti poknjiženi v GK