Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Maloprodaja

TIC Maloprodaja (POS in evidence)

Prodaja na ON LINE blagajniških mestih z blagajniškimi računi.
Kontrola zalog ob posamezni prodaji.
Povezava na rezervacije artiklov.
Določanje skupnega popusta za posamezen račun
Evidentiranje plačilnih sredstev.
Dnevni zaključek blagajne.
Analize in evidence maloprodaje.


TIC Off-line maloprodaja – server EE


Prodaja na Off-line blagajniških mestih z blagajniškimi računi.
Ni sprotne kontrole zalog ob posamezni prodaji.
Evidentiranje plačilnih sredstev.
Dnevni zaključek blagajne.
Analize in evidence maloprodaje.
Pregled in urejanje neknjiženih in knjiženih blagajniških računov po prenosu na strežnik.


TIC O Kartice zaupanja EE


Sistem za izdajo in spremljanje prodaje po posebnih karticah zaupanja (klubskih karticah …)
Izdaja kartic.
Obračun prometa.
Izdaja dobropisov lastnikom kartic.
Pregled lastnikov kartic in njihovih družinskih članov.
Analize prodaje po karticah zaupanja


TIC O Kreditna prodaja EE


Kreditna prodaja na ON LINE blagajniškem mestu omogoča:
  • vpis kreditnih parametrov med podjetjem in poslovno banko, ki so določeni v pogodbi o medsebojnem sodelovanju.
Tako vsak kredit dobi svoj način plačila preko katerega je povezan na poslovno banko.
V kreditnih parametrih so omogočene sledeče povezave:
  • minimalno in maximalno dovoljeno vrednost kredita
  • povezava z načini plačila z določitvijo obveznih načinov plačil pri izbiri kredita in določitvi razmerja do vrednosti celotnega kredita
  • vrednost računa je lahko plačan v razmerju bančne kartice, kredit in gotovina
  • zaradi zamika plačila pri znesku kredita se kreditna prodaja spremlja v saldakontih.
  • obvezen vpis stranke, št.transakcijskega računa, davčne številke, št. pogodbe

2012

junij

28.6.2012

Modul zaključki blagajn je namenjen pregledu zaključkov blagajn iz TronRetail blagajne v TIC-u.
Modul se nahaja pod Maloprodajo -> Zaključki blagajn.PRIKAZ ZAKLJUČKOV BLAGAJN

Prikaz zaključkov blagajne lahko sortiramo glede na datum. To storimo tako, da v polju datum na koledarčku označimo željen dan. Lahko prikažemo samo knjižene lahko pa tudi nepoknjižene zaključke. Za prikaz nepoknjiženih zaključkov obkljukamo možnost Prikaži nepoknjižene zaključke. Zaključke lahko sortiramo tudi na posamezno poslovno enoto. Poslovno enoto izberemo na izbernem meniju in potrdimo naš izbor. Za prikaz zaključkov pritisnemo gumb Osveži (Ctrl+O).TISKANJE IZPISOV
V modulu Zaključki blagajn lahko tiskamo najrazličnejše izpise zaključkov. Za izbiro izpisa pritisnemo gumb Natisni (F2).
Na tem izpisu so sešteti dnevni iztržki vseh blagajn skupaj iz določene poslovne enote.

DNEVNI IZTRŽEK BLAGAJN - DNEVNIK

Z izbiro tiskanja izpisa Dnevni iztržek blagajn – dnevnik pidobimo naslednji izpis:


Na tem izpisu imamo dnevni iztržek blagajne po vseh načinih plačila, z vsemi vmesnimi prejemki in izdatki ter podatkih o saldih.

DNEVNI IZTRŽEK BLAGAJN PO POSLOVNI ENOTI POS
Gre za izpis, ki je po vsebini podatkov enak izpisu Dnevni iztžek blagajn po poslovni enoti s to razliko, da je Dnevni iztžek blagajn po poslovni enoti POS prilagojen za POS tiskalnike.DNEVNI IZTRŽEK BLAGAJN – DNEVNIK POS
Izpis Dnevni iztržek blagajn – dnevnik POS je vsebinsko enak izpisu Dnevni iztržek blagajn – dnevnik s to razliko, da je Dnevni iztržek blagajn – dnevnik POS prilagojen za tiskanje s POS tiskalnikom.


april

18.4.2012

Maloprodaja – Knjiženje zaključka blagajne V2 Dodana je možnost knjiženja vseh zaključkov ne glede na PE. Knjiži se po posameznih zaključki in prikazuje število nepoknjiženih zaključkov znotraj procesa


2011

december

10.12.2011

Filter za iskanje po dokumentih – dokument tiskan DA/NE

  • Prijava iskalnika v meni z že prednastavljenimi parametri (npr. dokument prvič knjižen, ni ciljnega dokumenta,…),
  • Prikaz prejemnika v gridu pri listanju dokumentov,
  • V modulu Iskalnik dokumentov s knjiženjem v GK je dodano polje 'Prenos v GK', ki ga vklopimo s parametrom v XML-u modula. Deluje tako, da z njim brskamo po dokumentih ki so ali bi morali biti poknjiženi v GK


avgust

6.8.2011

Gospodarska situacija v svetu je doprinesla k veliki neplačilni disciplini, ki jo vsi občutimo. Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda zapadlih postavk je v modulu Listanje dokumentov nov zavihek Saldakonti, s katerim lažje sledite odprtim postavkam.