Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Saldakonti

TIC Saldakonti EE

Pregled terjatev in obveznosti po naslovniku, pogojih (odprte, zaprte,vse), Datumu (datum valute, datum knjiženja, datum dokumenta), obliki sodelovanja, stroškovnem mestu, prodajalcih, kontih in z možnostjo nastavitve (v domači ali tuji valuti, vse in odprto, prikaza tečajnih razlik). Ročno zapiranje odprtih postavk in odpiranje zaprtih postavk ter zgodovina zapiranj. Direktna povezava na dokument.

Izpisi: po klientih, saldakontna kartica, vse saldakontne kartice, po kontih, po prodajalcih/agentih, obrazec odprte postavke, kartica zapiranj, otvoritve, kratkoročne terjatve in obveznosti za banko Slovenije, kratkoročne terjatve in obveznosti po sektorjih, zamujene postavke, zapadle postavcke po klientih.


TIC Plačilni promet EE

priprava plačilnih nalogov v celotnem ali delnem znesku po paketih,
 • obdelava plačilnih nalogov (formiranje TKDIS.txt zapisa) za dobavitelje z možnostjo popravkov ali vračila
 • uvoz bančnih izpiskov v TIC aplikacijo preko TKDIS datoteke. Uvoz v domači ali tuji valuti.

TIC  Zamudne obresti EE

vpis faktorjev za zamudne obresti
 • obračun zamudnih obresti v evrih po poslovnem partnerju ali za vse partnerje
 • obračun na zaprtih postavkah
 • obračun v obdobju Datum valute od - do
 • izpis obračuna

TIC O Okoljska dajatev za izrabljene gume FIFO

obdelava iz kartice prometa artiklov poišče tisti promet z artikli, ki ustreza pogojem za zajetje v obračun dajatve ali zahtevo za vračilo že plačane dajatve
 • ikona knjiženje
 • izpis obrazca obračuna okoljske dajatve za izrabljene gume
 • izpis obrazca zahtevka za vračilo okoljske dajatve

TIC Okoljska dajatev za odpadno električno in elektronsko opremo
 • obdelava iz kartice prometa artiklov poišče tisti promet z artikli, ki ustreza pogojem za zajetje v obračun dajatve ali zahtevo za vračilo že plačane dajatve
 • ikona knjiženje
 • izpis obrazca obračuna okoljske dajatve
 • izpis obrazca zahtevka za vračilo okoljske dajatve

TIC Okoljska dajatev za odpadno embalažo FIFO


obdelava iz kartice prometa artiklov poišče tisti promet z artikli, ki ustreza pogojem za zajetje v obračun dajatve ali zahtevo za vračilo že plačane dajatve
 • ikona knjiženje
 • izpis obrazca obračuna okoljske dajatve izpis obrazca zahtevka za vračilo okoljske dajatve

2012

marec

10.3.2012

V modulu so bile narejene naslednje dodelave:

 • model,
 • poziv,
 • prioriteta.


2011

avgust

6.8.2011

Gospodarska situacija v svetu je doprinesla k veliki neplačilni disciplini, ki jo vsi občutimo. Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda zapadlih postavk je v modulu Listanje dokumentov nov zavihek Saldakonti, s katerim lažje sledite odprtim postavkam.


maj

14.5.2011

Saldakonti - Davčne knjige - Obračun odbitka DDV in DDV-O

Če niste v skupini Administrator je potrebno, da Vam Administrator dodeli modul v pravico. Navodila so na modulu. Modul deluje za prejete račune od 01.04.2011 naprej. Če želimo v novem modulu pripravit podatke za DDV obrazec bo predhodno potrebno v starem modulu za DDV obrazec zakleniti obrazec za MAREC. DDV knjige NOVO; obrazca P-RAC in P-RAC-76a ter modul DDV Obrazec še delujejo nespremenjeno.