Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

SMS sporočanje stanja vode

Zahteva stranke
Sistem za sporočanje stanja števca vodomera preko SMS sporočil

Uporabnik NOVAK sporoči za šifro priključka 12345 stanje vodomera 12.4 . Ko je sporočilo sprejeto, mora baza na strani stranke ugotoviti, če ima NOVAK res priključek 12345 in če ga, ga tudi sprejme in mu nazaj pošlje sporočilo »stanje sprejeto«, sicer mu vrne sporočilo o neuspehu , da ta uporabnik nima tega priključka. Omogočati moramo še druge funkcionalnosti (START, STOP, INFO, POMOC).