Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

TRON WareHouse

Skladiščni sistem TronWareHouse rešuje glavne težave vsakega skladišča:

Vodena prejem in izdaja blaga.
Blago je vedno tam, kjer mora biti; iskanje ni potrebno, sistem določi kam se prejeto blago odloži, ali kje je.

Optimizirano vodenje po kriteriju najkrajša pot.
Izdaja blaga ali pospravljanje prejetih artiklov so vodeni tako, da optimizirajo pot skladiščnika. 

Ročnih vnosov z izjemo vnosa količine ni.
Možnost napake je tako najmanjša. Vnos lokacije in/ali artikla pri prejemu/izdaji je pravica, ki jo lahko dodeli administrator sistema

Inventura
Inventurni popis je voden; v enem štetju se artikel šteje le enkrat; vodja v realnem času spremlja napredek; nadzor nad nepopisanimi lokacijami; popisno listo viškov / mankov pred naslednjim štetjem vodja lahko ureja in s tem skrajša samo trajanje popisa.
        
Že v fazi prejemanja artiklov je informacija o zalogi že na voljo komerciali.
Podatek o tem, da je artikel prišel na skladišče je na voljo ERP sistemu takoj, ko skladiščnik prejet artikel odloži na končno lokacijo.

Pakiranje na izhodu
Za potrebe dostave izdane artikle lahko pakiramo v pakete.


Sistem sestavljajo tri osnovne komponente:
  1. TronWareHouse dispečer je orodje s katerim vodja skladišča nadzira delo skladišča,
  2. Terminalski odjemalec je aplikacija, ki teče na terminalu in z njo skladiščniki popisujejo prejem ali izdajo blaga v / iz skladišča,
  3. Pregled najav in potrditev je modul, ki teče v ERP sistemu in daje informacije uporabnikom ERP sistema o delu skladišča. 
Program za obvladovanje skladiščnega sistema, ki močno znižuje čas komisionarjena v skladišču. Če zalogo na lokacijah obvladuje oseba ali skupina oseb, je vrednost teh oseb (skladiščnikov) za podjetje (pre)visoka, saj uvedba novega skladiščnika pomeni daljše uvajanje. Skladiščnik se veš čas dela ukvarja z vprašanjem, kje je blago, kam ga mora odložiti... Skladiščniki postanejo nepogrešljivi, to pa predstavlja tveganje za podjetje.

Z uvedbo programske rešitve TRONWareHouse boste rešili težavo. Uvajanje skladiščnika je enostavno. Naučimo ga dela z ročnim terminalom in s programsko opremo, kar je bistveno hitreje kot privajanje na razporejenost blaga v skladišču. Skladiščnik mora imeti le nujne vrline, kot sta skrbnost in natančnost, da opravila opravi natančno in da se ne ukvarja s prejšnjim vprašanjem "kje je blago" ali "kam ga mora odložiti". Podjetje postane manj odvisno od znanja skladiščnikov, saj za to področje skrbi programski izdelek TRONWareHouse, ki usmerja skladiščnika pri njegovem delu.

TRONWareHouse predstavlja kompleksno rešitev podpori logističnim procesom v skladiščih podjetja. Podpora označevanju artiklov po standardu EAN omogoča natančno in kakovostno spremljavo blaga v skladišču ter na vhodu in izhodu iz njega.

Proces obvladovanja blaga v skladišču temelji na informacijsko podprtih manipulaciji blaga znotraj skladišča, kjer so upoštevana merila obremenitve lokacije, volumna in blaga ter prioritet lokacij. Informacijsko podprta prejem in izdaja blaga omogočata delitev opravila na več komisinoarjev in tudi združevanje več opravil v en zahtevek za komisinoiranje. Sam postopek komisioniranja se optimizira glede na najkrajšo komisinirno pot ali optimalni odjem.