Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Nabava

TIC Nabavno poslovanje

TIC programska oprema pozna tri osnovne nabavne dokumente:
 • Povpraševanje
 • Naročilo dobavitelju
 • Prejem
Urejevalnik naročil dobaviteljem
Generiranje naročil dobaviteljem
Pregledi in analize nabave

TIC Avtomatsko generiranje naročil EE

Avtomatsko generiranje naročil je modul s katerim sistem TIC predlaga potrebno količino naročila dobaviteljem po več kriterijih:
Metoda naročanja
 • Po blagovnih skupinah
 • Po dobaviteljih
Model generiranja
 • izničevanje negativne prodajne zaloge
 • Optimiranje na minimalno zalogo
 • Optimiranje na optimalno zalogo
 • Prosto optimiranje zaloge
Nivo naročanja
 • Za zalogo podjetja
 • Za zalogo skladišča
TIC Carinsko skladišče EE

Vodenje zalog v carinskem skladišču po originalni valuti prejema na skladišče.
Dokumenti:
 • Prejem v carinsko skladišče
 • Tranzitna dobavnica in račun
 • Prenos v redno prodajo
 • Poročila iz carinskega skladišča
TIC Interna naročila EE

Sistem internih naročil nabavni službi in skladišču so osnova za kreiranje naročil dobavitelju in medskladiščnim prenosom artiklov. Omogoča spremljanje status internega naročila glede na potrebo po naročilu ali status glede na medskladiščne prenose. V posebnem modulu za spremljane internih naročil je omogočeno pregledovanje internih naročil po več kriterijih.

TIC Intrastat EE (id.33324)

Namen modula za Intrastat poročila je predvsem poenostavitev zajemanja in priprave podatkov za izdelavo mesečnih poročil. Delovanje modula je omejeno izključno na delovanje programske opreme TRON InterCenter, saj za podatkovno osnovo služijo ustvarjeni in knjiženi dokumenti. Kljub omogočenem prenosu podatkov iz baze podatkov TIC je, za dokončno oblikovanje poročil, potreben poseg oz. kontrola s strani uporabnika. Uporabnik aktivno odloča o vrstah dokumentov in njihovi vsebini, ki bo uporabljena kot osnova za izdelavo poročil.

2011

december

10.12.2011

Filter za iskanje po dokumentih – dokument tiskan DA/NE

 • Prijava iskalnika v meni z že prednastavljenimi parametri (npr. dokument prvič knjižen, ni ciljnega dokumenta,…),
 • Prikaz prejemnika v gridu pri listanju dokumentov,
 • V modulu Iskalnik dokumentov s knjiženjem v GK je dodano polje 'Prenos v GK', ki ga vklopimo s parametrom v XML-u modula. Deluje tako, da z njim brskamo po dokumentih ki so ali bi morali biti poknjiženi v GK


november

14.11.2011

Nabava - Vnos in urejanje nabavnih dokumentov - Prejem
Podatki se na Intrastatu (statistika blagovne menjave med državami članicami EU) mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno iz  poročevalskih enot. V ta namen smo modulu za prevzemno kalkulacijo dodali možnosti vnosa naslednjih Intrastat podatkov:

 •     vrsta posla,
 •     pariteta,
 •     vrsta prevoza,
 •     kraj paritete


avgust

8.8.2011

Nabava - Intrastat
Intrastat - statistično raziskovanje. Podjetja-poročevalske enote morajo mesečno poročati o svoji blagovni menjavi znotraj Skupnosti. V TRON InterCentru smo pripravili novost, ki omogoča, da se storno prodaja obravnava kot nabava in storno nabava se obravnava kot prodaja.

6.8.2011

Gospodarska situacija v svetu je doprinesla k veliki neplačilni disciplini, ki jo vsi občutimo. Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda zapadlih postavk je v modulu Listanje dokumentov nov zavihek Saldakonti, s katerim lažje sledite odprtim postavkam.