Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Šifranti

Poslovni partnerji
V šifrant poslovnih partnerjev se vnašajo vse pravne in fizične osebe katere se pojavljajo v poslovnem procesu (kupci, dobavitelji, banke…..). Šifrant se številči samodejno. V šifrantu so vsi podatki, ki so pomembni za beleženje poslovnih dogodkov s poslovnimi partnerji. Šifrant poslovnih partnerjev je povezan tudi s podatki o dogovorjenih rabatih kupcev (osnovni, po blagovnih skupinah-klasifikacijah, za artikle), plačilnimi pogoji….

Artikli

Najobsežnejši med materialnimi šifranti je šifrant materialnih sredstev. V tem šifrantu evidentiramo prodajne artikle v našem poslovnem sistemu. Za lažje evidentiranje podatkov in boljši pregled nad njimi je vnosna mapa razdeljena na 10 vnosnih map oz. ekranskih slik, ki so vsebinsko razdelejna.

Preostali šifranti, ki jih lahko urejate:
 • Organizacijski šifranti
 • Splošni šifrant
 • Finančni šifrant
 • Carinski šifrant,
 • Odgovorne osebe,
 • Servis,
 • Projekti,
 • Šifrant blagajniških mest.


2012

julij

11.7.2012

Sistem - Artikli - Vnos in urejanje artiklovjunij

27.6.2012

Sistem - Šifranti - Ceniki
V modul generiranje cenikov je bil dodana funkcionalnost iskanja po dobavitelju, sezoni in dobavitelju.

Sistem - Artikli - Pregled artiklov

V listanju artiklov sta v zavihku Ostali pogoji dodana zavihka Sezona in Dobavitelj.

12.6.2012

Sistem - Artikli - Pregled artiklov
V pregledovanju artiklov smo dodali zavihek blagovna znamka, ki omogoča prikaz artiklov določene blagovne znamke.


Sistem - Artikli - Generiranje in obdelava cenikov
V cenikih smo dodali zavihek blagovna znamka.


2011

december

15.12.2011

Sistem – Šifranti – Poslovni partnerji
Dovoljena izdelava zbirnega računa (DA/NE). Poleg tega se to uporablja za avtomatsko izdelavo in knjiženje računa po knjiženju dobavnice na ta parameter (opcijsko).

 • Casasconto - na partnerja lahko vežemo lestvico popustov če stranka plača pred datumom valute,
 • Popust na klasifikacijah – Zgodovina popustov po klasifikacijah za poslovnega partnerja.
 • Sistem – Šifranti – Artikli

  • Določitev atributov artikla (velikost, barva,…),
  • Prikaz in dvig materialne in materialno-finančne kartice iz urejevalnika in pregleda artiklov,
  • Iskanje artiklov po nazivu in razširjenem nazivu hkrati,
  • Polja: Analitična merska enota (npr. artikel vsebuje 15 litrov olja), nabavna pakirna količina


 • urejevalnik artiklov opozarja, če na obstoječem artiklu spremenimo dobaviteljevo šifro