Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Specifikacije

ERP sistem TRONInterCenter je zgrajen na sodobnih informacijskih tehnologijah in omogoča informacijsko podporo vsem bistvenim poslovim področjem in procesom.
 
Poslovna področja v ERP sistemu so ločena po funkcionalno modularnih sklopih. Podjetje lahko gradi infromacijski sistem po potrebah in rasti, pri čemer vključuje posamezne modularne sklope. Ti omogočajo samostojno uporabo ali pa se enostavno vključujejo v funkcionalno celoto.

Ob široki osnovni modularnosti ERP sitem TronInterCenter omogoča široko parametrizacijo modularnih sklopov, tako da lahko z nastavitvenimi parametri določen modularni sklop prilagodimo zahtevam posameznih uporabnikov. Sistem omogoča enostavno določanje pravic uporabnikom za dostop do modularnega sklopa in procesov, ki jih lahko opravljajo.

informacijski sistemprojektno vodenjepodpora odločanjuveleprodaja in skladiščenjeinformacijski sistem
financeinformacijski sistemosnovna sredstav
proizvodnjaERP sistemplače
servisSpletne rešitveSpletne rešitvemalopordajakontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si
case study
Anet, d.o.o.
V podjetju Anet smo pred več kot sedmimi leti skoraj brez težav speljali prehod s takratne aplikacije na aplikacijo TRONInterCenter, ki smo jo v vseh teh letih močno nadgradili, kar nam danes omogoča večjo funkcionalnost in prihranek časa. TRONInterCenter nam omogoča on-line delo v vseh naših poslovnih enotah na dislociranih lokacijah, podatke na enem mestu oziroma njihovo ažurnost. Z dokupom najnovejših modulov smo izboljšali materialno poslovanje, ki smo ga povezali s skladiščno aplikacijo za delo z on-line črtnimi čitalniki. Prav tako smo izboljšali finančni del, kjer je ustvarjanje finančnih temeljic ob zaključku meseca popolnoma avtomatsko. Menim, da aplikacija TRONInterCenter nudi dobro rešitev tako za materialno kot finančno poslovanje, seveda ob zanesljivi podpori in zakonskih nadgradnjah, ki so v sklopu vzdrževalne pogodbe.
Irena Majcen, Anet, d.o.o.
Anet, d.o.o.