Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

OLAP analiza

Ključne značilnosti:
 • Večdimenzionalen pogled na podatke, s hierarhično ureditvijo podatkov,
 • Enostavno raziskovanje in analiziranje velikih količin podatkov,
 • Zmožnosti zahtevnega izračunavanja,
 • Inteligentnost pri obravnavi časovnega vidika podatkov,
 • Hitro (vnaprej pripravljeni podatki) in enostavno pridobivanje podatkov za odločanje,
Faze izgradnje:
 • Natančen popis in analiza obstoječega stanja,
 • Črpanje podatkov iz različnih virov v podatkovno skladišče (DTS),
 • Čiščenje in transformacija podatkov,
 • Izgradnja OLAP podatkovnih modelov,
 • Izbor odjemalca/ov za dostop do OLAP podatkov,
Transformacija podatkov:
 • Zvezdna shema,
 • Združene tabele v podatkovnem skladišču,
 • Zagotavlja podatke za kocko,
 • Podatkovna tabela (Fact table),
 • Numerični podatki (meritve),
 • Zagotavlja zgodovinske informacije o poslovanju,
 • Dimenzije (Dimensions),
 • Dodatne tabele povezane z podatkovno tabelo (šifranti, atributi,..)
Izgradnja OLAP podatkovnih modelov:

Meritve
 • vrednosti numeričnih podatkov iz podatkovne tabele,
 • vrednosti so analizirane in agregirane,
Dimenzije
 • vrednosti iz dodatnih tabel,
 • opis podatkov iz podatkovne tabele,
Segmentacija
 • hierarhija podatkov v sami dimenziji,
 • kategorizacija podatkov,
Tehninčne zahteve
 • MS Sql2005 standard naprej
 • Database engine
 • Analysis services
 • Integration services
 • Prostor na disku
 • Vsaj 3 krat kolikor je velika TIC baza
 • Priporočajo se hitri diski (RAID 0)
 • MS Excel
 • Priporoča se verzija 2010

Dnevno se v vašem podjetju ustvari velika količina podatkov, ki so kazalniki vašega uspeha. Predelava in analiza teh podatkov pa je dolgotrajna ter nepregledna in pogosto ne prikazje enostavnega odgovora.

Analitična kocka OLAP podpira strukturirano in večdimenzionalno analizo velikih količin podatkov v realnem času. Odjemalske aplikacije omogočajo tabelarične in grafične prikaze podatkov po različnih izbranih kriterijih. Prednost OLAP kocke je prilagodljivost spreminjajočim se zahtevam po analitičnih podatkih in prihranek časa ter denarja za izdelavo analiz, ki so ključni vir strateških informacij pri procesu odločanja.
 
Olap struktura
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Ivana Šantej
Komercialist
02/3003 543
ivana.santej@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si