Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Potni nalogi

Modul omogoča možnost izbire koncepta (dodeljevanje pravic zaposlenim), izdelavo potnih nalogov po zakonodaji in slovenskih računovodskih standardih, izdelavo najrazličnejših pogledov, ter učinkovito povezanost z nastavljivimi šifranti.

Izdelava potnega naloga omogoča enostavno vnašanje podatkov iz nastavljenih šifrantov. Vnosna maska je razdeljena na štiri tematske sklope: osnovni podatki (glava potnega naloga), predujmi, relacije in priloge. Pravice, določene v šifrantu zaposlenih, vsakemu zaposlenemu dodelujejo določene obveznosti v zvezi  z izpolnjevanjem vnosne maske. Zagotovljeno je trikratno knjiženje: ob odhodu, prihodu in potrditvi nadrejenega. Iskanje potnih nalogov je mogoče po različnih kriterijih (po zaposlenem, stroškovnem mestu, prevoznem sredstvu, stranki).  Vodimo pa lahko tudi evidence po izbranih kriterijih (npr. po številu prevoženih kilometrov in stroških potovanj po zaposlenih ali po izbranem poslovnem partnerju) in za izbrano časovno obdobje.

2012

december

15.12.2012

2011

15.12.2011
10.12.2011
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si