Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Splošno

Sistem za skladiščenje TronWareHouse rešuje glavne težave vsakega skladišča:

 Vodena prejem in izdaja blaga v skladišču.

 Optimizirano vodenje po kriteriju najkrajša pot po skladišču.

 "Prepoved" ročnega vnosa kar sili skladiščnika k skeniranju
       lokacije in artikla.

 Inventura: kontrola nepopisanih lokacij, urejanje viškov mankov
       pred naslednjim popisom,  ...
Sistem sestavljajo tri osnovne komponente:
  1. TRONWareHouse dispečer je orodje s katerim vodja skladišča nadzira delo skladišča,
  2. Terminalski odjemalec je aplikacija, ki teče na terminalu in z njo skladiščniki popisujejo prejem ali izdajo blaga v / iz skladišča,
  3. Pregled najav in potrditev je modul, ki teče v ERP sistemu in daje informacije uporabnikom ERP sistema o delu skladišča. 
kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si
case study
Anet
Skladiščno aplikacijo TRONWareHouse, ki jo je razvilo podjetje Comtron, smo v našem poslovanju naredili še en velik preskok, ko smo iz obstoječega OFF LINE terminalskega sistema, ki je bil v obtoku zadnja tri leta, preklopili na ON LINE skladiščni terminalski sitem. Največji razlog za zamenjavo sistema so predstavljale reklamacije kupcev glede nepravilne dobave blaga, nujnosti po vodenju lokacijske zaloge, nezanesljivost off line terminalov in predolgi časi inventurnih popisov blaga.
Več

Anet-twh