Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Skladiščenje

Materialno poslovanje FIFO
 

V TIC Materialno poslovanje spadajo vse poslovne funkcije, ki s svojim delovanjem vplivajo na stanje in gibanje materiala, blaga, proizvodov in storitev:
 • nabav,
 • prodaja,
 • veleprodaja,
 • maloprodaja,
 • servis,
 • proizvodnja,
 • skladiščenje,
1. Inventura

Inventurno poslovanje obsega:
Izpis popisnih listov            
 • za skladišče
 • za klasifikacijo
 • za lokacijo
2. Vnos in urejanje dokumenta inventurni popis
 • ročni vnos
 • popis s terminali (opcijsko)
3. Izpis viškov in manjkov iz dokumenta inventurni popis

4. Knjiženje viškov in manjkov

5. FIFO vodenje zalog

FIFO vodenje zalog je način vodenja zalog, pri katerem se najprej izdobavlja tisto kar je najdlje na zalogi. Zaloga se spremlja po prejemnih dokumentih. Ob FIFO vodenju zalog so omogočene tudi Materialne kartice, ki prikazujejo dejansko razknjiževanje prejemov z izdobavnimi dokumenti. Nabavna vrednost se razknjižuje po dejanskih nabavnih cenah.  

6. Spremljanje lokacij v skladišču po artiklih

Skupek programov in funkcionalnosti za razporejanje in evidentiranje artiklov po lokacijah v skladišču. Omogočena je 4 nivojna šifra lokacije. Podprt je sistem en artikel ena lokacija. Sistem samodejno predlaga lokacijo artikla v skladišču.  


7. Prevrednotenje zalog


Prevrednotenje zalog je skupek programov s katerim zaradi nekurantnosti artiklov na zalogi zmanjšujemo vrednost zalog. V ta sklop programov spadajo:
 • šifrant pogojev za prevrednotenje (kreiranje izbirnih pogojev prevrednotenja)
 • prevrednotenje zalog (določanje novih nabavnih cen artiklov)
 • dokument Prevrednotenje zalog
 • izpisi prevrednotenja zalog

2012

december

15.12.2012

2011

15.12.2011
10.12.2011
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si