Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Proizvodnja

Proizvodnja v TRONInterCentru omogoča računalniško spremljanje sestavljanja proizvodov, porabe materialov in storitev v procesu proizvodnje. TRONInterCenter omogoča izdelavo delovnih nalogov za lastno proizvodnjo in tudi za spremljanje in beleženje dodelavnih poslov, kadar pri tem sodelujejo zunanji partnerji z dodelavami posameznih komponent v proizvodnji.
 
Proizvodnja enostavna (Delovni nalogi in evidence)
Kreiranje proizvodnih delovnih nalogov za izdelavo proizvodov po kosovnicah.
Proizvodni nalog (DNP) z dvojnim knjiženjem in samodejno prijavo proizvoda na skladišče.
Poraba (POR) in ročna prijava artikla na skladišče.
Lastna cena proizvoda je lahko:
  • seštevek vrednosti porabljenega materiala definirano v kosovnici)
  • seštevek vrednosti porabljenega materiala in lastne opravljenih storitev (definirano v kosovnici)
  • v lastno ceno proizvoda možno dodati strošek storitev zunanjih kooperantov z vrednostjo prejete fakture od kooperantov za opravljene storitve
Kosovnica za serijske proizvode je kreirana v šifrantu artiklov.
Kosovnica za individualne proizvode se definira v fazi prodaje na dokumentih Ponudba in Predračun.
Samodejno kreiranje individualnih proizvodov ob kreiranju prejetega naročila iz ponudbe ali predračuna.
Analize porabe artiklov v proizvodnji.
Analize proizvedenih produktov v proizvodnji.
Masovno obdelovanje proizvodnih nalogov pri serijski proizvodnji.
Spremljanje faz proizvodnje za evidentirana prejeta naročila-rezervacije.  

Proizvodnja

Podpora spremljanju serijskih številk

Načini spremljanja serijskih številk artiklov:
  • na vhodu v podjetje
  • na izhodu iz podjetja
  • povsod tudi pri premikih po skladiščih
  • na vhodu in izhodu iz podjetja

Vrste serijskih številk se določajo na artiklu:
  • posamezne serijske številke
  • mere posameznih serijskih številk (RAZREZ)
  • zaloge po serijski številki (KOLIČINSKO)

Začetni vnos-popis serijskih številk.
Popis serijskih številk po dokumentih.
Pregled prometa po posameznih serijskih številkah.  


blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si
case study
Anet, d.o.o.
V podjetju Anet smo pred več kot sedmimi leti skoraj brez težav speljali prehod s takratne aplikacije na aplikacijo TRONInterCenter, ki smo jo v vseh teh letih močno nadgradili, kar nam danes omogoča večjo funkcionalnost in prihranek časa. TRONInterCenter nam omogoča on-line delo v vseh naših poslovnih enotah na dislociranih lokacijah, podatke na enem mestu oziroma njihovo ažurnost. Z dokupom najnovejših modulov smo izboljšali materialno poslovanje, ki smo ga povezali s skladiščno aplikacijo za delo z on-line črtnimi čitalniki. Prav tako smo izboljšali finančni del, kjer je ustvarjanje finančnih temeljic ob zaključku meseca popolnoma avtomatsko. Menim, da aplikacija TRONInterCenter nudi dobro rešitev tako za materialno kot finančno poslovanje, seveda ob zanesljivi podpori in zakonskih nadgradnjah, ki so v sklopu vzdrževalne pogodbe.
Irena Majcen, Anet, d.o.o.
Anet, d.o.o.