Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

TRON Retail

Uporabniški vmesnik
•  Dinamičen, nastavljiv izgled in uporabniški vmesnik, ločena poslovna logika od pogleda (WPF)
•  Windows stil oken
•  Razvrščanje uporabnikov v delovne skupine in enostavno določanje pravic
•  Prilagajanje postavitve in izgleda dinamičnih gumbov      
•  Hitri gumbi artiklov, klasifikacije, gumbi akcij
•  Enostavno oblikovanje blagajniških izpisov
•  Samostojno določanje vsebine POS prikazovalnika
•  Napredne funkcionalnosti v pregledih (grupiranje, sortiranje, menjava stolpcev,…)
•  Prijava  uporabnika s črtno kodo  
•  Možnost izbire jezika (SI, EN, DE, HR, SRB, MK)  
•  Filter na poslovno enoto (artikli, računi,…)


Prednosti  za kupce

•    Klasificiranje strank po popustih in prenos popustov v blagajno
•    Plačevanje s številnimi različnimi plačilnimi sredstvi:
    •    Gotovina     
    •    Plačilne kartice     
    •    Kreditne kartice
    •    Debetne  kartice
    •    Plačevanje na obroke     
    •    Darilni boni
•    Integracija s POS terminalom (HyperCom, PayLife)
•    Možna stornacija računa in vračilo blaga
•    Količinski popusti
•    Hiter in popolnoma informatiziran postopek za vračilo davka
•    Izdaja A4 original računa (davčni zavezanci)
•    Tiskanje darilnega računa


Prodaja & plačila
•    Kreiranje več računov hkrati  
•    Možnost odlaganja računov
•    Menjava uporabnika med izdelavo računa
•    Vodenje gotovine in salda v blagajni
•    Različni ceniki za PE
•    Možnost določitve vrstnega reda iskanja cene glede na prioritete cenikov
•    Izbira stranke in prejemnika 
•    Vnos posrednika na posamezno pozicijo ali na celoten račun
•    Analiza pri prodaji
•    Beleženje vsake spremembe (cena, popust, količina, …) na vsaki poziciji na uporabnika
•    Uporaba RvC, marže in maksimalnega popusta na artiklu ter uporabniku
•    Popusti na artikle, stranke, klasifikacije, gotovino…
•    Določanje veljavnosti popustov, količinski popusti
•    Ločeni popusti na pozicijo in popusti na račun
•    Zaključek blagajne s pologom gotovine  
•    Predlagani menjalni denar
•    Storniranje že zaključenih dokumentov ter kontrola količine izvornega dokumenta
•    Pregled preteklega poslovanja in zaključenih računov
•    Prisotna POS oprema
•    Vnos opombe na dokument
•    Razširjeno iskanje strank
•    Prodaja in uporaba bonov s serijskimi številkami
•    Tiskanje na A4 tiskalnik

Artikli
•    Pregled interne zaloge artiklov
•    Pregled zaloge po poslovnih enotah Online
•    Pregled artiklov s fotografijami
•    Pregled cen med iskanjem artiklov  
•    Možnost prikaza nabavne cene
•    Podpora KIT-ov  in povezanih artiklov  
•    Iskanje artiklov preko B2B portalov (katalog TecDoc)
•    Tiskanje prevzemnega mesta
•    Ločena iskanja artiklov

Povezava z ERP
•    Vse funkcionalnosti TIC online in TIC Offline blagajne
•    100% povezava s TronInterCentrom
•    Asinhroni prenos vseh šifrantov za delovanje blagajne
•    Offline delovanje z Online funkcijami
•    Ni omejitve velikosti šifrantov
•    Kopiranje računa v dokument BLA v TIC,
•    Prenos prejetih naročil iz TronInterCentra – Online
•    Izdelava in prenos poljubnih dokumentov v obe smeri
•    Možnost sinhronega delovanja stare in nove blagajne
•    Povezane analize med blagajno in ERP TIC  

Pričakovanja kupcev v maloprodaji so se v zadnjem času drastično povečala, ne glede na to ali nakupujejo v lokalni trgovini ali globalni trgovski verigi. Kupci pričakujejo hitre storitve, še hitrejši postopek plačevanja in takojšni odgovor na njihovo povpraševanje. V današnjem kompleksnem in zahtevnem področju maloprodaje je ključno razumevanje in predvidevanje potreb potrošnikov, ki strmijo k kvalitetno in hitro opravljenem  nakupu. V želji, da ustrežejo kupcem, zahteve predstavljajo vedno večji pritisk za zaposlene.

Izzivi, ki se pojavijo pri trgovini na drobno:
 • Pomanjkanje podatkov o nakupovalnih navadah strank
 • Hitrost, stabilnost in razširljivost programske opreme za maloprodajo
 • Povezovanje več manjših sistemov maloprodaje
 • Zanesljivost  in razširljivost Retail sistema
 • Preglednost od blagajne do uprave
 • Cena nakupa in vzdrževanja blagajne

TRON Retail podpira naslednja področja prodaje:
 • Oblačila in obutev
 • Avtomobilski deli
 • Prehrana
 • Gradbeništvo
 • Bela tehniko in računalništvo

TRON blagajna je zasnovana kot modularna rešitev, ki omogoča dostop do podatkov in njihovo analizo od trgovca
Arhitektura TRON Retail je zasnovana tako, da na eni strani zadovolji potrebe majhih trafik in na drugi strani potrebe velikih maloprodajnih sistemov. TRON Retail tako deluje v treh različnih načinih:
 • ONLINE sistem brez replikacije je primeren za manjše maloprodaje, kateri  imajo v uporabi en računalnik (za potrebe strežnika)  in deluje brez replikacije.
 • OFFLINE z replikacijo je primeren za srednje velike maloprodaje, kjer lokalne blagajne delujejo offline in se podatki z replikacijo sinhronizirajo s strežnikom.
 • Arhitektura za največje sisteme maloprodaje je primerna za podjetja z več strežniki in je med njimi postavljena replikacija. Blagajne lahko delujejo lokalno - offline ali so povezane na strežnik - online.

Arhitektura TRONRetail

2012

junij

28.6.2012

Modul zaključki blagajn je namenjen pregledu zaključkov blagajn iz TronRetail blagajne v TIC-u.
Modul se nahaja pod Maloprodajo -> Zaključki blagajn.PRIKAZ ZAKLJUČKOV BLAGAJN

Prikaz zaključkov blagajne lahko sortiramo glede na datum. To storimo tako, da v polju datum na koledarčku označimo željen dan. Lahko prikažemo samo knjižene lahko pa tudi nepoknjižene zaključke. Za prikaz nepoknjiženih zaključkov obkljukamo možnost Prikaži nepoknjižene zaključke. Zaključke lahko sortiramo tudi na posamezno poslovno enoto. Poslovno enoto izberemo na izbernem meniju in potrdimo naš izbor. Za prikaz zaključkov pritisnemo gumb Osveži (Ctrl+O).TISKANJE IZPISOV
V modulu Zaključki blagajn lahko tiskamo najrazličnejše izpise zaključkov. Za izbiro izpisa pritisnemo gumb Natisni (F2).
Na tem izpisu so sešteti dnevni iztržki vseh blagajn skupaj iz določene poslovne enote.

DNEVNI IZTRŽEK BLAGAJN - DNEVNIK

Z izbiro tiskanja izpisa Dnevni iztržek blagajn – dnevnik pidobimo naslednji izpis:


Na tem izpisu imamo dnevni iztržek blagajne po vseh načinih plačila, z vsemi vmesnimi prejemki in izdatki ter podatkih o saldih.

DNEVNI IZTRŽEK BLAGAJN PO POSLOVNI ENOTI POS
Gre za izpis, ki je po vsebini podatkov enak izpisu Dnevni iztžek blagajn po poslovni enoti s to razliko, da je Dnevni iztžek blagajn po poslovni enoti POS prilagojen za POS tiskalnike.DNEVNI IZTRŽEK BLAGAJN – DNEVNIK POS
Izpis Dnevni iztržek blagajn – dnevnik POS je vsebinsko enak izpisu Dnevni iztržek blagajn – dnevnik s to razliko, da je Dnevni iztržek blagajn – dnevnik POS prilagojen za tiskanje s POS tiskalnikom.

14.6.2012

 • V kolikor odpiramo prejeta naročila po tem, ko smo na račun dodali SAMO PREJEMNIKA, nam na račun ne potegne naslovnika, ampak samo posrednika, cene in popuste, ki jih ima posrednik na dokumentu.
 • Pri prejetih naročil se sešteva saldo računa in novo izbrane pozicije.  Skupaj pomeni saldo računa + novo izbrane pozicije iz prejetih naročil, vsota vrednosti izbranih pozicij pa samo seštevek vseh na novo izbranih pozicij iz prejetih naročil.
 • Nova razporeditev stolpcev v prejetih naročil. Stolpci so v naslednjem vrstnem redu: IDENT, TIC ključ, dobaviteljeva šifra, naziv, cena, popust, količina, stranka,…
 • Dodali smo gumba Osveži šifrante, Osveži dokumente,
 • Dodajanje stranke na vmesni prejemek ali izdatek,
 • Blagajna TronRetail je v Windows oknu,
 • Seštevanje izbranih pozicij v Prejetih naročilih in seštevanje s skupnim saldom,
 • V Scan oknu najde tudi artikle prek ID-ja,
 • Pri iskanju artiklov je spremenjena pozicija gumbov GOR in DOL,
 • Drugače je obarvana vsaka druga pozicija v Oknu pozicij,
 • V kolikor imamo izbranega samo Prejemnika in odpremo Prejeta naročila, nam na račun potegne samo posrednika! Naslovnika ne doda,
 • V vseh iskanjih omogočeno premikanje s tipkama GOR in DOL. S tipko GOR ponovno odpremo staro iskanje,
 • A4 izpis računa in vračilo DDV na blagajni.
 • Novi izgledi in funkcionalnosti vseh tabel (pregled artiklov, strank, zaključenih računov,…),
 • Omogočeno Grupiranje po stolpcih v tabelah,
 • Omogočeno filtriranje v tabelah (Primer: Filtriramo stolpec Ident, da nam prikaže samo artikle z določenim identom),
 • Opozorilo: Filtri se shranjujejo. Za izklop filtra pritisnemo na Počisti filter.
 • Omogočeno sortiranje – s klikom na polje imena stolpca, lahko določamo ali prikazuje rezultate naraščajoče ali padajoče,
 • Shranjevanje nastavitev stolpcev glede na uporabnika na blagajno (Širina stolpcev, vrstni red stolpcev, filtri),
 • Možnost novega izgleda gumbov,
 • Podprte so količinske akcije
 • Vnesemo popust na artikel za določeno količine. Primer: Za količino 10 – vnesemo popust 10% in za količino 100 – vnesemo popust 25%. V tem primeru bo veljal količinski popust od 10-99 artiklov 10% in od 100 artiklov naprej 25% popust. Vnesemo lahko tudi dodatni popust.
 • Na vmesne prejemke in izdatke so dodani sklici,
 • Povezava vmesnih prejemkov in izdatkov na sklice je vezana na razlog. Razlog, ki je vezan na sklice je Plačilo kupca za DOB. Najprej je potrebno izpolniti vsa polja: Znesek, Opis, Razlog, nato moramo izbrati še stranko. Na podlagi stranke, se filtrirajo odprte obveznosti, ki jih izberemo iz seznama. Seznam izbranih se zapiše v seznam sklicni številk.  
 • Možnost direktnega tiskanja računov na A4 tiskalnik,
 • Po zaključku blagajne se blagajna takoj samodejno sinhronizira s TIC-em, zato je stanje v nekaj sekundah enako.


maj

4.5.2012

Na blagajni TronRetail smo podprli nekaj novosti in sicer:

 • Količinske akcije
 • Vnesemo popust na artikel za določeno količine. Primer: Za količino 10 – vnesemo popust 10% in za količino 100 – vnesemo popust 25%. V tem primeru bo veljal količinski popust od 10-99 artiklov 10% in od 100 artiklov naprej 25% popust. Vnesemo lahko tudi dodatni popust.

  • Sklici na vmesnih prejemkih in izdatkih
  Povezava vmesnih prejemkov in izdatkov na sklice je vezana na razlog. Razlog, ki je vezan na sklice je Plačilo kupca za DOB. Najprej je potrebno izpolniti vsa polja: Znesek, Opis, Razlog, nato moramo izbrati še stranko. Na podlagi stranke, se filtrirajo odprte obveznosti, ki jih izberemo iz seznama. Seznam izbranih se zapiše v seznam sklicni številk.  

  Če kliknemo pri sklicnih številkah na ? se odpre okno s saldakonti. Izberemo želene dokumente in potrdimo z gumbom Potrdi.

  • Možnost direktnega tiskanja računov na A4 tiskalnik
  • Po zaključku blagajne se blagajna takoj samodejno sinhronizira s TIC-em, zato je stanje v nekaj sekundah enako

 • Iskanja
Pri vseh iskanjih se kurzor avtomatsko prestavi na prvi zadetek. Med zadetki se lahko potem premikamo s tipkovnico, s tipkami GOR in DOL, ter ENTER za dodajanje artikla na račun.


april

12.4.2012

Na blagajno potegnemo ponudbo na naslednje načine:

 • Preko blagajne

 • Uvoz iz TIC-a

 • Iskanje po ključu

Po poti Puščica, Prejeta naročila, Išči po ključu  ne moremi v blagajno potegniti dokumenta Ponudba!
Na ta način v blagajno potegnemo dokumente Izdajnica – MSK in Prejeto naročilo.