Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

SKLADIŠČNI SISTEM TRONWarehouse


Današnji način življenja in dela v poslovnem svetu nas sili, da zadane naloge opravljamo čim hitreje. Računalniška tehnologija nam lahko bistveno skrajša čas za izvedbo opravil.

Sistem za skladiščenje močno znižuje potreben čas komisionarjenja v skladišču. Če zalogo na lokacijah obvladuje oseba ali skupina oseb, je vrednost teh oseb (skladiščnikov) za podjetje (pre)visoka, saj uvedba novega skladiščnika pomeni daljše uvajanje. Skladiščnik se ves čas dela "ukvarja z vprašanjem" kje je blago, kam ga mora odložiti... Skladiščniki postanejo nepogrešljivi, to pa predstavlja tveganje za podjetje. 

Z uvedbo sistema za skladiščenje TRONWehreHouse boste tešili težavo, saj je uvajanje skladiščnika enostavno. Naučimo ga dela z ročnim terminalom in s programsko opremo, kar je bistveno hitrje kot privajanje na razporejenost blaga v skladišču. Za skladiščenje mora oseba imeti le nujne vrline, kot sta skrbnost in natančnost, da opravila opravi natančno in da se ne ukvarja s prejšnjim vprašanjem "kje je blago" ali "kam ga mora odložiti". Podjetje postane manj odvisno od "znanja" skladiščnikov, saj za to področje skrbi sistem za skladiščenje TRONWerehouse.

Kaj vam koristi, če imate blago na zalogi, a potrebujete veliko časa, da ga najdete?


Ali v skladišču vedno najdete blago,
ki je na zalogi?


Kje je blago v skladišču?
Ste odvisni od posameznih skladiščnikov?     Avtomatiziran zajem podatkov v skladišču je pot do reda v skladišču.

   Podjetja, ki uporabljajo TronWareHouse, teh težav nimajo.
   kontakt
   Alfonz Bauman
   Komercialist
   02/3003 580
   alfonz.bauman@comtron.si
   Iztok Tili
   Komercialist
   02/3003 575
   iztok.tili@comtron.si
   case study
   Anet
   Skladiščno aplikacijo TRONWareHouse, ki jo je razvilo podjetje Comtron, smo v našem poslovanju naredili še en velik preskok, ko smo iz obstoječega OFF LINE terminalskega sistema, ki je bil v obtoku zadnja tri leta, preklopili na ON LINE skladiščni terminalski sitem. Največji razlog za zamenjavo sistema so predstavljale reklamacije kupcev glede nepravilne dobave blaga, nujnosti po vodenju lokacijske zaloge, nezanesljivost off line terminalov in predolgi časi inventurnih popisov blaga.
   Več

   Anet-twh