Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Saldakonti


TIC Saldakonti EE

Pregled terjatev in obveznosti po naslovniku, pogojih (odprte, zaprte,vse), Datumu (datum valute, datum knjiženja, datum dokumenta), obliki sodelovanja, stroškovnem mestu, prodajalcih, kontih in z možnostjo nastavitve (v domači ali tuji valuti, vse in odprto, prikaza tečajnih razlik). Ročno zapiranje odprtih postavk in odpiranje zaprtih postavk ter zgodovina zapiranj. Direktna povezava na dokument.

Izpisi: po klientih, saldakontna kartica, vse saldakontne kartice, po kontih, po prodajalcih/agentih, obrazec odprte postavke, kartica zapiranj, otvoritve, kratkoročne terjatve in obveznosti za banko Slovenije, kratkoročne terjatve in obveznosti po sektorjih, zamujene postavke, zapadle postavcke po klientih.


TIC Plačilni promet EE

priprava plačilnih nalogov v celotnem ali delnem znesku po paketih,
 • obdelava plačilnih nalogov (formiranje TKDIS.txt zapisa) za dobavitelje z možnostjo popravkov ali vračila
 • uvoz bančnih izpiskov v TIC aplikacijo preko TKDIS datoteke. Uvoz v domači ali tuji valuti.

TIC  Zamudne obresti EE

vpis faktorjev za zamudne obresti
 • obračun zamudnih obresti v evrih po poslovnem partnerju ali za vse partnerje
 • obračun na zaprtih postavkah
 • obračun v obdobju Datum valute od - do
 • izpis obračuna

TIC O Okoljska dajatev za izrabljene gume FIFO

obdelava iz kartice prometa artiklov poišče tisti promet z artikli, ki ustreza pogojem za zajetje v obračun dajatve ali zahtevo za vračilo že plačane dajatve
 • ikona knjiženje
 • izpis obrazca obračuna okoljske dajatve za izrabljene gume
 • izpis obrazca zahtevka za vračilo okoljske dajatve

TIC Okoljska dajatev za odpadno električno in elektronsko opremo
 • obdelava iz kartice prometa artiklov poišče tisti promet z artikli, ki ustreza pogojem za zajetje v obračun dajatve ali zahtevo za vračilo že plačane dajatve
 • ikona knjiženje
 • izpis obrazca obračuna okoljske dajatve
 • izpis obrazca zahtevka za vračilo okoljske dajatve

TIC Okoljska dajatev za odpadno embalažo FIFO


obdelava iz kartice prometa artiklov poišče tisti promet z artikli, ki ustreza pogojem za zajetje v obračun dajatve ali zahtevo za vračilo že plačane dajatve
 • ikona knjiženje
 • izpis obrazca obračuna okoljske dajatve izpis obrazca zahtevka za vračilo okoljske dajatve

2012

marec

10.3.2012

2011

avgust

6.8.2011

maj

14.5.2011
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si
case study
Anet, d.o.o.
V podjetju Anet smo pred več kot sedmimi leti skoraj brez težav speljali prehod s takratne aplikacije na aplikacijo TRONInterCenter, ki smo jo v vseh teh letih močno nadgradili, kar nam danes omogoča večjo funkcionalnost in prihranek časa. TRONInterCenter nam omogoča on-line delo v vseh naših poslovnih enotah na dislociranih lokacijah, podatke na enem mestu oziroma njihovo ažurnost. Z dokupom najnovejših modulov smo izboljšali materialno poslovanje, ki smo ga povezali s skladiščno aplikacijo za delo z on-line črtnimi čitalniki. Prav tako smo izboljšali finančni del, kjer je ustvarjanje finančnih temeljic ob zaključku meseca popolnoma avtomatsko. Menim, da aplikacija TRONInterCenter nudi dobro rešitev tako za materialno kot finančno poslovanje, seveda ob zanesljivi podpori in zakonskih nadgradnjah, ki so v sklopu vzdrževalne pogodbe.
Irena Majcen, Anet, d.o.o.
Anet, d.o.o.