Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Nabava

TIC Nabavno poslovanje

TIC programska oprema pozna tri osnovne nabavne dokumente:
 • Povpraševanje
 • Naročilo dobavitelju
 • Prejem
Urejevalnik naročil dobaviteljem
Generiranje naročil dobaviteljem
Pregledi in analize nabave

TIC Avtomatsko generiranje naročil EE

Avtomatsko generiranje naročil je modul s katerim sistem TIC predlaga potrebno količino naročila dobaviteljem po več kriterijih:
Metoda naročanja
 • Po blagovnih skupinah
 • Po dobaviteljih
Model generiranja
 • izničevanje negativne prodajne zaloge
 • Optimiranje na minimalno zalogo
 • Optimiranje na optimalno zalogo
 • Prosto optimiranje zaloge
Nivo naročanja
 • Za zalogo podjetja
 • Za zalogo skladišča
TIC Carinsko skladišče EE

Vodenje zalog v carinskem skladišču po originalni valuti prejema na skladišče.
Dokumenti:
 • Prejem v carinsko skladišče
 • Tranzitna dobavnica in račun
 • Prenos v redno prodajo
 • Poročila iz carinskega skladišča
TIC Interna naročila EE

Sistem internih naročil nabavni službi in skladišču so osnova za kreiranje naročil dobavitelju in medskladiščnim prenosom artiklov. Omogoča spremljanje status internega naročila glede na potrebo po naročilu ali status glede na medskladiščne prenose. V posebnem modulu za spremljane internih naročil je omogočeno pregledovanje internih naročil po več kriterijih.

TIC Intrastat EE (id.33324)

Namen modula za Intrastat poročila je predvsem poenostavitev zajemanja in priprave podatkov za izdelavo mesečnih poročil. Delovanje modula je omejeno izključno na delovanje programske opreme TRON InterCenter, saj za podatkovno osnovo služijo ustvarjeni in knjiženi dokumenti. Kljub omogočenem prenosu podatkov iz baze podatkov TIC je, za dokončno oblikovanje poročil, potreben poseg oz. kontrola s strani uporabnika. Uporabnik aktivno odloča o vrstah dokumentov in njihovi vsebini, ki bo uporabljena kot osnova za izdelavo poročil.

2011

december

10.12.2011

november

14.11.2011

avgust

8.8.2011
6.8.2011
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si
case study
Anet, d.o.o.
V podjetju Anet smo pred več kot sedmimi leti skoraj brez težav speljali prehod s takratne aplikacije na aplikacijo TRONInterCenter, ki smo jo v vseh teh letih močno nadgradili, kar nam danes omogoča večjo funkcionalnost in prihranek časa. TRONInterCenter nam omogoča on-line delo v vseh naših poslovnih enotah na dislociranih lokacijah, podatke na enem mestu oziroma njihovo ažurnost. Z dokupom najnovejših modulov smo izboljšali materialno poslovanje, ki smo ga povezali s skladiščno aplikacijo za delo z on-line črtnimi čitalniki. Prav tako smo izboljšali finančni del, kjer je ustvarjanje finančnih temeljic ob zaključku meseca popolnoma avtomatsko. Menim, da aplikacija TRONInterCenter nudi dobro rešitev tako za materialno kot finančno poslovanje, seveda ob zanesljivi podpori in zakonskih nadgradnjah, ki so v sklopu vzdrževalne pogodbe.
Irena Majcen, Anet, d.o.o.
Anet, d.o.o.