Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Reference in mnenja strank

  • Podjetje Adel d.o.o.
"Menim, da aplikacija TronInterCenter nudi dobro rešitev tako za materialno kot finančno poslovanje,   seveda ob zanesljivi podpori in zakonskih nadgradnjah, ki so v sklopu vzrževalne pogodbe. "

  • Podjetje Adel d.o.o. TRONWareHouse
Skladiščno aplikacijo TRONWareHouse, ki jo je razvilo podjetje Comtron, smo v našem poslovanju naredili še en velik preskok, ko smo iz obstoječega OFF LINE terminalskega sistema, ki je bil v obtoku zadnja tri leta, preklopili na ON LINE skladiščni terminalski sitem.

Največji razlog za zamenjavo sistema so predstavljale reklamacije kupcev glede nepravilne dobave blaga, nujnosti po vodenju lokacijske zaloge, nezanesljivost off line terminalov in predolgi časi inventurnih popisov blaga.

Natančna analiza procesov, pravočasno zaključena pripravljena dela, predhodno šolanje uporabnikov in non-stop razložljivost Comtrona, so nam omogočili, da je zagon novega sistema potekal čim bolj nemoteno.

Danes v 5 distribucijskih centrih podjetja, zaposleni obvladajo novo aplikacijo in že beležimo prednosti: inventurni popis blaga narejen v več kot pol krajšem času, prihranek časa pri večjih prevzemih iz tujine, natančne informacije glede gibanja ali stanja artiklov po lokacijah, direktno tiskanje nalepk iz terminalov, zbirno komisioniranje blaga za več strank hkrati, dodatna kontrola blaga v fazi pakiranja blaga po strankah, povezava s poslovno informacijskim sistemom TRONInterCenter omogoča kontrolo pri kreiranju dokumentov iz TIC-a, kar neposredno vpliva na točnost zaloge,... Poslovodnemu organu pa sistem omogoča tudi ON LINE vpogled nad izvajanjem procesov v skladiščih, merjenjem aktivnosti skladiščnikov, kar pripomore k postavitvi optimalne organizacije dela v skladišču.

Irena Majcen, Adel d.o.o.