Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Analize

Izdelan sistem za podporo odločanju omogoča poslovodstvu popoln nadzor poslovanja z vsemi potrebnimi analizami za lažje odločanje. Sistem podpira vsa potrebna poslovna področja. Programski moduli so odprti za uporabnika, ki lahko poljubno izbira parametre za analize. Sistem za podporo odločanju nudi veliko pregledov in izpisov kot možno podlago za kakovostno odločanje in kontrolo delovanja podjetja, delov podjetja in poslovnih partnerjev tako v nabavni kot udi v prodajni funkciji.
Možni so analitični pregledi za primerjavo poslovanja znotraj različnih časovnih obdobij in primerjave z načrti po blagovnih skupinah, zlasti za spremljanje skrbnikov prodajnega programa.

Parametri za standardne periodične preglede in izpise se lahko shranijo in uporabljajo kot posamezne funkcije programske opreme.

Parametri za izbiro analize:
  • poslovne funkcije,
  • časovno obdobje,
  • skladišča in klasifikacije,
  • možnost enostavne kontrole nekurantnih zalog,
  • zaposleni in vrste dokumentov,
  • tipi artiklov in stroškovna mesta,
  • analizator poslovnih pocesov.

   

2012

junij

14.6.2012

marec

10.3.2012

2011

avgust

25.8.2011
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si