Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

CRM

CRM izpis v excel EE

Namen modula:
TIC CRM (Customer Relationship Management - upravljanje odnosov s strankami) sistem je namenjen vsem tistim
uporabnikom, ki potrebujejo sistem za upravljanje s podatki, kontakti in dokumenti svojih strank. Sistem
namreč mogoča podjetju centralno in sistematično zbiranje podatkov o strankah.
Del TIC CRM sistema je modul CRM Izvoz poslovnih partnerjev, ki omogoča izpis partnerjev v Excel tabelo po i
zbranih analitičnih kriterijih.

Vhodni podatki:

 • Osnova za izpis analitičnih poizvedb je nabor podatkov, ki si jih uporabnik lahko sam poljubno izbira. To so različni kriteriji, kjer opredelimo časovno obdobje, promet, RVC procentualno ali zneskovno, opredelimo

izpis s številom zadetkom, obliko sodelovanja

 • Vsak uporabnik ima možnost izbire, kaj želi videti kot rezultat v Excell-u,: šifro poslovnega partnerja, naziv, promet, RVC, odgovorno osebo, ...

Obdelava

 • Zagon CRM Izvoza poslovnih partnerjev z izdelavo Excel Tabele

Izpisi:

 • Excel tabela, ki ima lastnosti analizatorja poslovnih procesov in časovnega analizatorja.
 • Tabela se lahko prikazuje glede na leto, kvartal ali mesec

TIC M CRM boniteta partnerja EE

Namen modula:
TIC CRM (Customer Relationship Management - upravljanje odnosov s strankami) sistem je namenjen vsem tistim uporabnikom, ki potrebujejo sistem za upravljanje s podatki, kontakti in dokumenti svojih strank. Sistem namreč mogoča podjetju centralno in sistematično zbiranje podatkov o strankah.
Del TIC CRM sistema je modul CRM boniteta poslovnega partnerja, ki nam daje informacije o sodelovanju poslovnega partnerja v določenem časovnem obdobju.  rikazuje nam osnovne, finančne in prodajne informacije o poslovnem partnerju, informacije o ustvarjenih dokumentih in potnih nalogih na določenem poslovnem partnerju.
Vhodni podatki:

 • Vnos poslovnega parterja za izpis bonitete
 • Izbira informacij, ki jih želimo pregledovati (osnovne informacije, finančne informacije, prodajne informacije, dokumenti, potni nalogi, ostalo)

Obdelava

 • Zagon casovne bonitete partnerjev z izdelavo Excel Tabele

Izpisi:
Glede na izbrane informacije, ki jih želimo pregledovati, dobimo izpise po rubrikah:

 • osnovne informacije, ki nam prikazujejo odgovornega komercialista, tehnika, agenta, posrednika in informacije o prometu, ovrednoteni nabavi, RVC, RVC v %, vpisan generalni popust, povprečni dejanski popust.
 • finančne informacije izpišejo podatke:  vpisana valuta v šifrant, povprečna dejanska valuta, povprečno število dni zamujanja s plačili, vrednost odprtih postavk in vrednost zapadlih postavk.
 • Prodajne informacije prikazujejo 3 top prodajne klasifikacije (po prometu, po RVC, po količini). 
 • Dokumenti prikazujejo prikazujejo vrsto, naziv in količino izdelanih dokumentov za poslovnega partnerja.
 • Potni nalogi prikazujejo prikazujejo število izdelanik potnih nalogov, čas pri stranki, čas na poti, št. prevoženih kilometrov
 • Ostalo, prikazuje povprečni čas med dvema nakupoma in razmerje NAROČIL pri komercialistu in preko B2B

TIC M CRM Časovna boniteta partnerjev EE

Namen modula:
TIC CRM (Customer Relationship Management - upravljanje odnosov s strankami) sistem je namenjen
vsem tistim uporabnikom, ki potrebujejo sistem za upravljanje s podatki, kontakti in dokumenti
svojih strank. Sistem namreč mogoča podjetju centralno in sistematično zbiranje podatkov o strankah.
Del TIC CRM sistema je modul CRM Časovna boniteta partnerjev, ki nam prikaže boniteto izbranih
poslovnih partnerjev skozi določene časovne periode (leto, kvartal, mesec).
Vhodni podatki:

 • kreiranje skupine poslovnih partnerjev, ki jih želimo vključiti v analizo.
 • 2 možnosti vnosa: Ročno ali na podlagi analize s pomočjo izbranih pogojev.

Obdelava

 • Zagon casovne bonitete partnerjev z izdelavo Excel Tabele
 • Izpisi:
 • letna, kvartalna ali mesečna casovna boniteta izbranih poslovnih partnerjev v Excel tabeli.

blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si
case study
Anet, d.o.o.
V podjetju Anet smo pred več kot sedmimi leti skoraj brez težav speljali prehod s takratne aplikacije na aplikacijo TRONInterCenter, ki smo jo v vseh teh letih močno nadgradili, kar nam danes omogoča večjo funkcionalnost in prihranek časa. TRONInterCenter nam omogoča on-line delo v vseh naših poslovnih enotah na dislociranih lokacijah, podatke na enem mestu oziroma njihovo ažurnost. Z dokupom najnovejših modulov smo izboljšali materialno poslovanje, ki smo ga povezali s skladiščno aplikacijo za delo z on-line črtnimi čitalniki. Prav tako smo izboljšali finančni del, kjer je ustvarjanje finančnih temeljic ob zaključku meseca popolnoma avtomatsko. Menim, da aplikacija TRONInterCenter nudi dobro rešitev tako za materialno kot finančno poslovanje, seveda ob zanesljivi podpori in zakonskih nadgradnjah, ki so v sklopu vzdrževalne pogodbe.
Irena Majcen, Anet, d.o.o.
Anet, d.o.o.