Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Maloprodaja


TIC Maloprodaja (POS in evidence)

Prodaja na ON LINE blagajniških mestih z blagajniškimi računi.
Kontrola zalog ob posamezni prodaji.
Povezava na rezervacije artiklov.
Določanje skupnega popusta za posamezen račun
Evidentiranje plačilnih sredstev.
Dnevni zaključek blagajne.
Analize in evidence maloprodaje.


TIC Off-line maloprodaja – server EE


Prodaja na Off-line blagajniških mestih z blagajniškimi računi.
Ni sprotne kontrole zalog ob posamezni prodaji.
Evidentiranje plačilnih sredstev.
Dnevni zaključek blagajne.
Analize in evidence maloprodaje.
Pregled in urejanje neknjiženih in knjiženih blagajniških računov po prenosu na strežnik.


TIC O Kartice zaupanja EE


Sistem za izdajo in spremljanje prodaje po posebnih karticah zaupanja (klubskih karticah …)
Izdaja kartic.
Obračun prometa.
Izdaja dobropisov lastnikom kartic.
Pregled lastnikov kartic in njihovih družinskih članov.
Analize prodaje po karticah zaupanja


TIC O Kreditna prodaja EE


Kreditna prodaja na ON LINE blagajniškem mestu omogoča:
  • vpis kreditnih parametrov med podjetjem in poslovno banko, ki so določeni v pogodbi o medsebojnem sodelovanju.
Tako vsak kredit dobi svoj način plačila preko katerega je povezan na poslovno banko.
V kreditnih parametrih so omogočene sledeče povezave:
  • minimalno in maximalno dovoljeno vrednost kredita
  • povezava z načini plačila z določitvijo obveznih načinov plačil pri izbiri kredita in določitvi razmerja do vrednosti celotnega kredita
  • vrednost računa je lahko plačan v razmerju bančne kartice, kredit in gotovina
  • zaradi zamika plačila pri znesku kredita se kreditna prodaja spremlja v saldakontih.
  • obvezen vpis stranke, št.transakcijskega računa, davčne številke, št. pogodbe

2012

junij

28.6.2012

april

18.4.2012

2011

december

10.12.2011

avgust

6.8.2011
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si
case study
Anet, d.o.o.
V podjetju Anet smo pred več kot sedmimi leti skoraj brez težav speljali prehod s takratne aplikacije na aplikacijo TRONInterCenter, ki smo jo v vseh teh letih močno nadgradili, kar nam danes omogoča večjo funkcionalnost in prihranek časa. TRONInterCenter nam omogoča on-line delo v vseh naših poslovnih enotah na dislociranih lokacijah, podatke na enem mestu oziroma njihovo ažurnost. Z dokupom najnovejših modulov smo izboljšali materialno poslovanje, ki smo ga povezali s skladiščno aplikacijo za delo z on-line črtnimi čitalniki. Prav tako smo izboljšali finančni del, kjer je ustvarjanje finančnih temeljic ob zaključku meseca popolnoma avtomatsko. Menim, da aplikacija TRONInterCenter nudi dobro rešitev tako za materialno kot finančno poslovanje, seveda ob zanesljivi podpori in zakonskih nadgradnjah, ki so v sklopu vzdrževalne pogodbe.
Irena Majcen, Anet, d.o.o.
Anet, d.o.o.