Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Sistem

Poslovni partnerji
V šifrant poslovnih partnerjev se vnašajo vse pravne in fizične osebe katere se pojavljajo v poslovnem procesu (kupci, dobavitelji, banke…..). Šifrant se številči samodejno. V šifrantu so vsi podatki, ki so pomembni za beleženje poslovnih dogodkov s poslovnimi partnerji. Šifrant poslovnih partnerjev je povezan tudi s podatki o dogovorjenih rabatih kupcev (osnovni, po blagovnih skupinah-klasifikacijah, za artikle), plačilnimi pogoji….

Artikli

Najobsežnejši med materialnimi šifranti je šifrant materialnih sredstev. V tem šifrantu evidentiramo prodajne artikle v našem poslovnem sistemu. Za lažje evidentiranje podatkov in boljši pregled nad njimi je vnosna mapa razdeljena na 10 vnosnih map oz. ekranskih slik, ki so vsebinsko razdelejna.

Preostali šifranti, ki jih lahko urejate:
  • Organizacijski šifranti
  • Splošni šifrant
  • Finančni šifrant
  • Carinski šifrant,
  • Odgovorne osebe,
  • Servis,
  • Projekti,
  • Šifrant blagajniških mest.


2012

julij

11.7.2012

junij

27.6.2012
12.6.2012

2011

december

15.12.2011
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si