Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

eRačuni
Funkcionalnosti eRačunov v TRONInterCentru

 • Pošiljanje ali izvoz računa v elektronski obliki

 • Prejemanje ali uvoz prejetega računa v elektronski obliki
 • Obdelava prejetega računa v elektronski oblikiNadgradnja

 • Z nadgradnjo vam bomo posodobili poslovne partnerje tako, da bomo pri partnerju označili, da prejema eRačune in da gre za proračunskega uporabnika
 • Modul bo prijavljen v pravico administratorjem v zavihek saldakonti


Arhiv

Možnosti arhiviranja izdanih in prejetih eRačunov:

 • Arhiv pri ZZI
 • Arhiv pri TIC-u

TIC omogoča pošiljanje in prejemanje e-računov na anslednje načine

 • ENOSTAVNO: z uporabo modula eRačun, ki omogoča izvoz enea ali več e-računov v obliki eRačun XML ali v obliki eRačun paket (distribucija se vrši preko bank, plačilo po transakciji),
 • NAPREDNO: z uporabo e-storitev preko ZZI net omrežja, ki omogoča izmenjavo eRačunov s poslovnimi partnerji. Proces lahko nastavimo, da teče avtomatsko.


Modul eRačun izvoz eRačuna

 • Predhodno se dogovorite z vašo banko, da vam vklopijo modul e-račun
 • V modulu izberete, katere račune boste izvozili za uvoz na vašo banko
 • Teste smo izvedli z naslednjimi bančnimi aplikacijami:
 1. Halcom klient
 2. NKBM bankanet
 3. Pro SKB net
 4. Banka Koper (Banka IN)
 • Ročno izdajanje in prejemanje eRačunov


Modul eRačun ZZInet

 • Comtron na strankin strežnik namesti klienta ZZI za digitalno žigosanje, pošiljanje in prejemanje e-računov, 
 • Zgoraj naštete aktivnosti se izvede po podpisu pogodbe,
 • Avtomatizirano prejemanje in izdajanje eRačunov,
 • Informacija o dostavi e-računa vidna že v TIC-u


Prikaz delovanja in prejemanja E-računa