Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Servis

Servisno poslovanje   

Servisni delovni nalog:
 • oblikovanje dokumentov za spremljanje poteka servisiranja s kontrolnimi točkami,
 • možnost povezave na internetni pregled servisnih nalogov,
 • oblikovanje servisnega naloga za pravne osebe, kjer se vrši negotovinsko plačilo,
 • knjženje servisnega naloga znižuje zaloge porabljenega materiala pri servisiranju,
 • po knjiženju servisnega delovnega naloga avtomatski premik v račun in knjiženje računa,
 • vpogled v stanje zalog.
Servisni račun:
 • finančno knjiženje računa,
 • ustrezno obračunavanje in izkazovanje DDV.
Zamenjava:
 • preprosto evidentiranje zamenjave identov, kadar stranka zamenja blago v garanciji zaradi okvare,
 • knjiženje zamenjave obremeni skladišče z vrnjenim identom in razbremeni skladišče za izdani (zamenjani) ident,
 • vpogled v stanje zalog.
Garancijski delovni nalog:
 • evidentiranje popravila blaga, ki je v garanciji.  
Servis razširjen (obračun po normativih)

Servisni delovni nalog:
 • oblikovanje dokumentov za spremljanje poteka servisiranja s kontrolnimi točkami,
 • možnost povezave na internetni pregled servisnih nalogov,
 • oblikovanje servisnega naloga za pravne osebe, kjer se vrši negotovinsko plačilo,
 • knjženje servisnega naloga znižuje zaloge porabljenega materiala pri servisiranju,
 • po knjiženju servisnega delovnega naloga avtomatski premik v račun in knjiženje računa,
 • vpogled v stanje zalog.
 • obračun po normativih

Servisni račun:
 • finančno knjiženje računa,
 • ustrezno obračunavanje in izkazovanje DDV.

Zamenjava:
 • preprosto evidentiranje zamenjave identov, kadar stranka zamenja blago v garanciji zaradi okvare,
 • knjiženje zamenjave obremeni skladišče z vrnjenim identom in razbremeni skladišče za izdani (zamenjani) ident,
 • vpogled v stanje zalog.
Garancijski delovni nalog:
 • evidentiranje popravila blaga, ki je v garanciji.  

Analiza servisa

Analizator servisa nam omogoča: 
 • hiter pregled servisnih dokumentov:
     veljavnost garancije, dni zamude pri servisu, predviden datum začetka dela, datum končanja dela,      št. dni dela, serijska št. artikla, količina porabljenih ur, količina planiranih ur, itn  
 • možnosti iskanja servisnih dokumentov po:     
     tipu servisnega dokumenta, komercialisti, naročniku, datumu sprejema na servis, stroškovnem            mestu (poslovni enoti), vrsti servisnega dokumenta (garancijski, negarancijski,...), serviserju, roku servisa, datumu končanja servisa, datumu obračuna servisa, statusu servisa (v delu, končano, na čakanju), št. dokumenta, klasifikacijah, naročilnici, predmetu servisiranja, itn  
 • barvni pregled statusa servisnega dokumeta
 • pregled zgodovine dokumetov (pregled izvornih in ciljnih dokumentov)
 • odpiranje dokumenta iz pregleda
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si
case study
Anet, d.o.o.
V podjetju Anet smo pred več kot sedmimi leti skoraj brez težav speljali prehod s takratne aplikacije na aplikacijo TRONInterCenter, ki smo jo v vseh teh letih močno nadgradili, kar nam danes omogoča večjo funkcionalnost in prihranek časa. TRONInterCenter nam omogoča on-line delo v vseh naših poslovnih enotah na dislociranih lokacijah, podatke na enem mestu oziroma njihovo ažurnost. Z dokupom najnovejših modulov smo izboljšali materialno poslovanje, ki smo ga povezali s skladiščno aplikacijo za delo z on-line črtnimi čitalniki. Prav tako smo izboljšali finančni del, kjer je ustvarjanje finančnih temeljic ob zaključku meseca popolnoma avtomatsko. Menim, da aplikacija TRONInterCenter nudi dobro rešitev tako za materialno kot finančno poslovanje, seveda ob zanesljivi podpori in zakonskih nadgradnjah, ki so v sklopu vzdrževalne pogodbe.
Irena Majcen, Anet, d.o.o.
Anet, d.o.o.