Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Izdajnice in povratnice

Ta modul nam omogoča:
  • pogled v seznam poslovnih partnerjev ki vsebuje:
     - število izdajnic in seštevek izdajnic,
     - število povratnic in seštevek povratnic,
     - limit partnerja,
     - odprte postavke partnerja,
     - zapadle odprte postavke partnerja,
     - status partnerja - prodaja je dovoljena da - ne,
  • s premikom po seznamu partnerjev se odpira seznam izdajnic ali povratnic izbranega partnerja,
  • s klikom naredimo novo izdajnico, ki ima izpolnjene vse podatke o partnerju v glavi dokumenta,
  • s klikom naredimo novo »prazno« izdajnico, ki ima možnost izbire partnerja,
  • s klikom in izborom pozicij naredimo iz izdajnice povratnico.
Pregled prodajnih dokumentov po kupcih (izdajnice in povratnice)
  1. Dokumenti izdajnica in povratnica
  2. Modul za pregled in delo z dokumenti
  3. Izpisi na modulu


Izdajnica je dokument s katerim se naredi rezervacija artikla na skladišču kupca. Povratnica je dokument s katerim se naredi storno rezervacije artikla na skladišču kupca. Povratnica je storno izdajnice.
Izdajnica je rezervacija medskladiščnice na izbrano skladišče, npr. če je izvorno skladišče, skladišče št. 1 in ciljno 2, izdajnica naredi rezervacijo artikla iz skladišča 1 na skladišče 2. Povratnica naredi storno rezervacije, oz. »odrezervira« artikel s skladišča 2.
Za ogled predstavitve kliknite na:
Pregled prodajnih dokumentov po kupcih
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Ivana Šantej
Komercialist
02/3003 543
ivana.santej@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si