Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

COMTRON d.o.o, informacijsko komunikacijska tehnologija je eno vodilnih računalniških podjetij v Sloveniji, s sedežem v Mariboru. Registrirano je pri Temeljnem sodišču v Maribor pod štev. reg. vložka 1/1055-00 in dokapitalizirano v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, za opravljanje sledečih dejavnosti:
  • inženiringa in consultinga za področje informacijskih sistemov,
  • vzdrževanja informacijskih sistemov, 
  • proizvodnje vseh vrst računalniških sistemov, omrežij, komunikacij…,
  • prodaje računalnikov, računalniških komponent, programske opreme,… 
  • razvoj poslovne programske opreme in internet poslovnih rešitev.

Podjetje je organizirano v dva PROFITNA CENTRA (PC):

 

PC  Inženiring je napredna sistemska hiša z oddelki:

  • sistemskega inženiringa,
  • servisno – tehnične službe,
  • programskega oddelka za internet rešitve B2B, B2C, Portali, sistemi na ključ
  • komercialne službe za prodajo strojne in programske opreme podjetjem.
  • Celotna ponudba je dosegljiva na www.comtron.si.

 

PC TIC Poslovna programska oprema   www.tronitercenter.com

 

Obsega rešitve iz vseh poslovnih področij, zlasti s poudarkom na elektronskem poslovanju. ERP sistem TRON InterCenter temeljiji na popolni objektni orientiranosti v omrežjih (internet/intranet), za razliko od klasičnih rešitev pa so le te dostopne uporabnikom od koder koli in na enak način, pa naj bo bo na delovnem mestu, na poti ali od doma. Z uporabo večnivojske arhitekture in transakcijskega strežnika se ERP sistem TRON InterCenter uvršča v najvišji varnostni nivo zanesljivosti. Poleg ERP sistema ponujamo tudi spletne rešitve in program za skladiščenje TRON Warehouse.

 

Z jasno postavljenimi cilji ter zarisano potjo njihovega uresničevanja ima podjetje Comtron trdne temelje nadaljnjega razvoja, ki ga želi graditi skupaj z vami.

S celovito ponudbo strojne in programske opreme, kakovostjo svojih storitev ter popolno podporo uporabnikom vas želimo prepričati, da smo podjetje vredno vašega zaupanja.

 

Ivan Selar, uni.dipl,ing
Direktor podjetja  


Polni naziv:   Comtron napredna računalniška tehnologija d.o.o.
Skrajšani naziv: Comtron d.o.o.
Sedež podjetja: Tržaška cesta 21, 2000 Maribor
Transakcijski račun:   04515-0000619950 pri NKBM
ID za DDV:   SI11931477
MŠO:   5298156 00
Sodišče in vpis:   Okrožno sodišče Maribor - 1/01055-00
Šifra dejavnosti:   30.020
Osnovni kapital:   66.766,82 €
Tuji račun:    SKB banka d.d.
Swift code:   SKB ASI2X
A/C:   03121-1006205388