Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Microsoft CRM

Orodje CRM vam ponuja, da v ekonomsko dinamičnem in spreminjajočem se okolju preoblikujete vašo družbo tako, da optimizirate dobičkonosnost in delo podpornega in prodajnega osebja, enostavno spremljate stranke in ob tem povečujete zadovoljstvo kupcev.

Orodje TRONInterCenter CRM omogoča strateško prednost pred konkurenco zlasti pri:


 
 • identifikaciji najbolj dobičkonosnih strank,
 • izkuristku znanja, pridobljenega v prejšnih stikih z drugimi strankami,
 • boljšemu spoznavanju posameznih strank, s čimer je njihovo zadovoljstvo večje,
 • predvidevanju prihodnjih aktivnosti po analizah preteklih rezultatov,
 • približevanju stranki in olajšanju njenih naporov pri izvajanju posla z nami,
 • povečevanju števila strank in dobička (preko ohranjanja dolgoročnega odnosa s kupcem),
 • podatki o strankah, ki se pridobivajo na različnih funkcijah podjetja in se shranijo v centralni bazi podatkov,
 • diferencjaciji kupcev, izboljšanju poslovanja podjetja preko dolgoročne lojalnosti strank,
 • spreminjanju nekaterih poslovnih procesov, uvajanju novih storitev,
 • osredotočanju na ohranjanje podatkov o dogodkih in transakcijah iz preteklosti,
 • znižanju stroškov trženja z izvajanjem učinkovitih ciljnih tržnih akcij,
 • povečanju prodaje z oblikovanjem ponudbe pravih izdelkov in storitev,
 • izločitvi nepotrebnih funkcij s centralizacijo skupnih aktivnosti,
 • porastu prihodkov iz prodaje, dvigu deleža in dobljenih poslov,
 • zmanjšanju administrativnih stroškov prodaje in trženja, omogoča podjetju razumeti in predvideti potrebe obstoječih in potencialnih strank,
 • načrtovanju finančnih prilivov, sledenju prodajnih priložnosti,
 • merjenju uspešnosti marketinških in prodajnih aktivnosti.
Celovit pogled na stranke

Microsoft Dynamics CRM je rešitev za upravljanje odnosov s strankami, ki zagotavlja orodja in zmožnosti, s katerimi si lahko podjetje ustvari jasno sliko o svojih strankah od prvega stika preko prodaje do poprodajnih storitev. Microsoft Dynamics CRM nudi module za potrebe prodaje, trženja in servisov ter predstavlja hitro, prilagodljivo in cenovno ugodno rešitev, s katero lahko podjetja dosegajo merljive izboljšave v vseh poslovnih procesih, se približajo svojim strankam in dosežejo višjo dobičkonosnost.
Rešitev je primerna za vsa podjetja, tudi tista z najbolj kompleksnimi prodajnimi procesi, saj omogoča preprosto uporabo in orodja, ki jih trženjske in prodajne organizacije potrebujejo za pridobivanje novih strank, upravljanje trženjskih akcij ter izvajanje prodajnih aktivnosti.

Rešitev, prilagojena uporabniku

Microsoft Dynamics CRM je najbolj preprost način za uvedbo zmožnosti za upravljanje odnosov s strankami za podjetja, ki uporabljajo Microsoft Office. Zaradi integracije z odjemalcem Microsoft Outlook Dynamics CRM zagotavlja nizke stroške usposabljanja, bolj preprosto vpeljavo in višjo storilnost zaposlenih. Uporabniki lahko brez težav podatke iz aplikacije Microsoft Dynamics CRM obdelujejo in uporabljajo v aplikacijah Microsoft Office, kot sta Office Excel in Office Word.
Rešitev je obenem popolnoma prilagojena uporabnikom, ki si lahko izbirajo najljubše preglede nad informacijami o strankah ali uporabljajo zmogljiva orodja za analizo podatkov in poročanje. Na voljo je tudi podpora za mobilne uporabnike, ki omogoča dostop do podatkov s prenosnikov in mobilnih telefonov.

Rešitev, prilagojena podjetju

Rešitev Microsoft Dynamics CRM je mogoče izredno preprosto prilagoditi obstoječim poslovnim procesom in podatkom, ki jih že uporabljate. Z inovacijami na področju delovnih tokov, kot so predlogi za naslednji korak v poslovnem procesu in samodejno razporejanje nalog, Dynamics CRM omogoča preprosto vpeljavo v obstoječe okolje. Rešitev nudi več možnosti za preprostejše delo, kot je modul za avtomatizacijo trženja, ki omogoča ustvarjanje seznamov priložnosti, ustvarjanje ciljanih akcij ter spremljanje njihovega uspeha.
S prilagoditvami je mogoče v rešitev vgraditi poslovno logiko, s katero je mogoče avtomatizirati številne naloge in uporabnike opozoriti na dejavnosti, ki jih morajo še izvajati. Na ta način lahko podjetje zlahka prepreči, da bi prišlo do zamujenih ali neizkoriščenih priložnosti. Vodilni delavci imajo obenem dostop do podatkov, ki jih lahko uporabijo pri svojih analizah in načrtovanju dejavnosti.

Učinkovita tehnologija

Microsoft Dynamics CRM temelji na standardnih Microsoftovih tehnologijah, ki ne predstavljajo nikakršnih težav za vaše osebje v informacijskem oddelku. Preprosta namestitev ter prilagoditev obrazcev in podatkovnih polj omogočata preprosto in hitro namestitev, istočasno pa vnaprej pripravljena orodja omogočajo preprosto integracijo z obstoječimi rešitvami, kot sta strežnik Microsoft Exchange in odjemalec Microsoft Outlook.
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Ivana Šantej
Komercialist
02/3003 543
ivana.santej@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si