Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

ArhiviranjeArhiviranje zagotavlja varne in dolgoročne hrambe vseh vrst dokumentov v e-obliki skladno z ZVDAGA, Uredbo in ETZ.

Prednosti nematerialnega zajema dokoumentov in podatkov so:
  • zagotoviti elektronsko evidenco vse prejete pošte,
  • zmanjšanje možnosti izbube dokumentov,
  • zmanjšanje stroškov vnosa podatkov,
  • zmanjšanje manipulativnih stroškov rokovanja in upravljanja z dokumenti,
  • zmanjšanje stroškov tiskanja in upravljanja z dokumenti.

Podatki so hranjeni v varni sistemski sobi, ki dosega najvišje standarde fizičnega in tehničnega varovanja informacijskih in komunikacijskih sistemov s certifikatom ECB-S. Zaščitena je proti požaru, izlitju vode, prahu, korozivnim plinom, ruševinam, nepooblaščenem dostopu in ekspoziji.
Potek arhiviranja
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Ivana Šantej
Komercialist
02/3003 543
ivana.santej@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si