Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Veleprodaja

TIC Veleprodaja in komerciala EE

Dokumenti
 • Ponudba , Predračun
 • Prejeto naročilo , Reverz
 • Izdajnice, Povratnice
 • Dobavnica , Račun
 • Zbirni dokumenti

Urejevalnik prejetih naročil
Ceniki
Rabatni sistemi po blagovnih skupinah in artiklih
Agentna prodaja
Dostavne poti
Konsignacijsko poslovanje
Modeli
Nadomestni artikli
Rezervacije in prednaročila
Pregledi in analize veleprodaje


TIC Nadomestni artikli EE

Določanje nadometnih artiklov.
Navzkrižna povezava med nadomestnimi artikli.
Iskanje in pregled zalog po nadomestnih artiklih.


TIC Modeli EE

Omogoča klasificiranje artiklov po modelih.
Posamezen artikel se lahko nahaja v več modelih
Iskanje artiklov za posamezen model.


TIC O Konsignacijsko poslovanje EE

Skupek dokumentov za spremljanje prejete konsignacije
Konsignacijski prejem
Odjava konsignacije
Fakturirana odjava
Pregled konsignacijske zaloge s pregledom
izvornih in ciljnih dokumentov, ki se nanašajo na posamezen konsignacijski prejem, ki izkazuje zalogo
odjavljene, fakturirane in stornirane količine

Pregled konsignacijske zaloge po odjavljeni količini in fakturirani količini, za skladišče, dobavitelja, po nabavnem referentu, za poslovno enoto, posamezen prejem in tip dokumenta.

Kreiranje odjave konsignacije Za podamezno skladišče,in dobavitelja v izbranem obdobju z masovnim kreiranjem, knjiženjem in izpisovanjem dokumentov odjave konsignacije.


TIC O Posebni rabati po artiklih EE

Določanje posebnih prodajnih rabatov po kupcih za posamezne artikle.
Kopiranje prodajnih rabatov med kupci.
Upoštevanje prodajnih rabatov po artiklih na prodajnih dokumentih.

 
TIC O Agentna prodaja EE

Off Line kreiranje dokumentov na terenu
Avtomatiziran prenos dokumentov in ostalih podatkov vcentralni sistem
Analize prometa in odprtih postavk po agentih


TIC Zbirni dokumenti EE

Združevanje dokumentov po raznih kriterih v skupni – zbirni dokument.
Prosta izbira ponujenih dokumentov za združevanje
Združevanje več dobavnic v en račun.
Združevanje delnih inventurnih popisnih listov v en popisni list.


TIC Tiskanje posebnih deklaracij EE

Izpis posebnih deklaracij artiklov na termični tiskalnik nalepk.
Posebne deklaracije se določijo v šifrantu artiklov za vsak artikel posebej.


TIC Dostavne poti EE

Skupek programov za kreiranje in obdelovanje dostavnih dokumentov.
 • Kreiranje dostavnih poti po poštnih številkah
 • Sprememba načina dostave na dokumentu
 • Kreiranje dostavnih dokumentov
 • Pregled dostavnih dokumentov


TIC Prodajni kompleti(kit)
 • tvorjenje prodajne kosovnice po izbranih cenah
 • razknjiževanje po elementih kosovnice

TIC O Tranzitna dobavnica EE


Namen modula:
Modul je namenen  za nastavitev dodatnih pogojev pri premiku dokumenta iz prejema v dobavnico.
Modul omogoča premik vseh pozicij prejema v prodajni dokument s preračunom nabavne cene, na enoto mere na prejemu, v prodajno ceno brez DDV na prodajnem dokumentu.
 
Vhodni podatki:
 • Vnes kupca  iz pregleda poslovnih partnerjev izberite
 • Vpis faktorja s katerim želimo pomnožiti nabavno ceno/EM in jo preračunati v prodajno ceno brez DDV na prodajnem dokumentu
 • Obdelava:Kreiranje dobavnice iz prejema.
Rezultat:
 • Kreirana dobavnica iz prejema, kjer so nabavne cene/EM s pomočjo vnešenega faktorja preračune v prodajne cene.
Pregled prodajnih dokumentov po kupcih

Pregled prodajnih dokumentov nam omogoča:
 • pogled v seznam poslovnih partnerjev ki vsebuje:
          - število izdajnic in seštevek izdajnic,
          - število povratnic in seštevek povratnic,
          - limit partnerja,
          - odprte postavke partnerja,
          - zapadle odprte postavke partnerja,
          - status partnerja - prodaja je dovoljena da - ne,
 • s premikom po seznamu partnerjev se odpira seznam izdajnic ali povratnic izbranega partnerja,
 • s klikom naredimo novo izdajnico, ki ima izpolnjene vse podatke o partnerju v glavi dokumenta,
 • s klikom naredimo novo »prazno« izdajnico, ki ima možnost izbire partnerja,
 • s klikom in izborom pozicij naredimo iz izdajnice povratnico,
 • izpisi za lažje obvladovanje poslovanja

2012

maj

4.5.2012

2011

december

15.12.2011
10.12.2011

avgust

6.8.2011

julij

10.7.2011
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si