Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Povezava z drugimi ERP sistemi

Sistem za skladiščenje Tron WareHouse se lahko poveže s katerim koli ERP sistemom,
ki deluje na SQL platformi.

 Povezava je realizirana s pomočjo izmenjevalnih tabel.

 Izdelava modula za povezavo je prepuščena avtorjem ERP sistema, ki se 
       navezuje na TronWarehouse.

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Ivana Šantej
Komercialist
02/3003 543
ivana.santej@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si
case study
Anet
Skladiščno aplikacijo TRONWareHouse, ki jo je razvilo podjetje Comtron, smo v našem poslovanju naredili še en velik preskok, ko smo iz obstoječega OFF LINE terminalskega sistema, ki je bil v obtoku zadnja tri leta, preklopili na ON LINE skladiščni terminalski sitem. Največji razlog za zamenjavo sistema so predstavljale reklamacije kupcev glede nepravilne dobave blaga, nujnosti po vodenju lokacijske zaloge, nezanesljivost off line terminalov in predolgi časi inventurnih popisov blaga.
Več

Anet-twh