Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

TRON WareHouse

Današnji način življenja in dela v poslovnem svetu nas sili, da zadane naloge opravljamo čim hitreje. Računalniška tehnologija nam lahko bistveno skrajša čas za izvedbo opravil.

Sistem za skladiščenje močno znižuje potreben čas komisionarjenja v skladišču. Če zalogo na lokacijah obvladuje oseba ali skupina oseb, je vrednost teh oseb (skladiščnikov) za podjetje (pre)visoka, saj uvedba novega skladiščnika pomeni daljše uvajanje. Skladiščnik se ves čas dela "ukvarja z vprašanjem" kje je blago, kam ga mora odložiti... Skladiščniki postanejo nepogrešljivi, to pa predstavlja tveganje za podjetje. 

Z uvedbo sistema za skladiščenje TRONWehreHouse boste tešili težavo, saj je uvajanje skladiščnika enostavno. Naučimo ga dela z ročnim terminalom in s programsko opremo, kar je bistveno hitrje kot privajanje na razporejenost blaga v skladišču. Za skladiščenje mora oseba imeti le nujne vrline, kot sta skrbnost in natančnost, da opravila opravi natančno in da se ne ukvarja s prejšnjim vprašanjem "kje je blago" ali "kam ga mora odložiti". Podjetje postane manj odvisno od "znanja" skladiščnikov, saj za to področje skrbi sistem za skladiščenje TRONWerehouse.

Kaj vam koristi, če imate blago na zalogi, a potrebujete veliko časa, da ga najdete?


Ali v skladišču vedno najdete blago,
ki je na zalogi?


Kje je blago v skladišču?
Ste odvisni od posameznih skladiščnikov?     Avtomatiziran zajem podatkov v skladišču je pot do reda v skladišču.

   Podjetja, ki uporabljajo TronWareHouse, teh težav nimajo.
   kontakt
   Alfonz Bauman
   Komercialist
   02/3003 580
   alfonz.bauman@comtron.si
   Ivana Šantej
   Komercialist
   02/3003 543
   ivana.santej@comtron.si
   Iztok Tili
   Komercialist
   02/3003 575
   iztok.tili@comtron.si