Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

E-podpis

Več o e-podpisu v spodnji predstavitvi:
Podpisovanje dokumentov s podpisno tablico
Prednosti podpisovanja dokumenta s podpisno tablico:
  • Nastavi se lahko na vsak izpis dokumenta,
  • Enostaven princip podpisovanja.
Pregled prodajnih dokumentov po kupcih:
  • Enostavno spremljanje izdane in vrnjene robe po kupcih na enem mestu,
  • Dokumenti podpisan s podpisno tablico,
  • Zbirni izpisi nefakturirane robe s podpisom osebe ki je robo prevzela/vrnila.
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Ivana Šantej
Komercialist
02/3003 543
ivana.santej@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si